Xin chào bạn, mình là Vân Oanh, nhưng để gần gũi hơn bạn hãy gọi mình là Ry nhé